Skip to the content

Een compleet, real-time overzicht van uw verloningspakket in de Flex Reward Tool.

Het is belangrijk dat flexibele verloning volledig wordt ingebed in een ruimere HR- en ondernemingsstrategie. Als werkgever moet u de flexibele verloning dan ook kunnen kaderen in een duidelijke totaalvisie. Dit houdt onder andere in dat er werk wordt gemaakt van transparante en duidelijke communicatie met de werknemers over hun verlonings- en mobiliteitspakket. Onze Flex Reward Tool met de geïntegreerde Total Reward Statement helpt u alvast op weg.

De Total Reward Statement biedt meteen een transparant overzicht van het volledige salaris- en voordelenpakket. Naast flexibele verloning en mobiliteit hebben werknemers meestal al een zeer uitgebreid verloningspakket. Toch hebben vele werknemers nog steeds geen goed beeld van het totale salarispakket en bijhorende voordelen. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om een duidelijk overzicht te bieden van de waarde van bepaalde voordelen, zoals verzekeringen. De Total Reward Statement is geïntegreerd in de tool en geeft uw medewerkers een duidelijk real-time overzicht van hun totale verloningspakket.

Total Reward Statement

Duidelijk overzicht in real-time

De Total Reward Statement biedt altijd een up-to-date overzicht van alle loonelementen. Uw medewerkers kunnen hun loonelementen per categorie raadplegen en de waardering van elke categorie zien. Als werkgever kan u eveneens duidelijk maken dat bepaalde categorieën, zoals verzekeringen, ook een belangrijke waarde hebben in vergelijking met de verloning in cash. Zo kan u bijvoorbeeld ook de aandacht vestigen op minder evidente loonelementen, zoals opleidingen, IT-infrastructuur of een bedrijfsrestaurant.

Uw verloning en gekozen voordelen

Bovendien is de Total Reward Statement is zeer flexibel. Er kunnen bijvoorbeeld eenvoudig voordelen worden toegevoegd of aangepast. De gegevens in de Total Reward Statement kunnen ook gemakkelijk worden ingesteld. Hiervoor bestaan verschillende niveaus in de Tool, zodat voordelen ingesteld kunnen worden op de volledige populatie, per groep of per gebruiker.

Door de Flex Reward Tool en de Total Reward Statement maakt KPMG de complexe wereld van (flexibele) verloning en mobiliteitsplannen terug overzichtelijk voor u en uw medewerkers.

Heb je een vraag? Heb je meer informatie nodig?